Gói Cước Cáp Quang

Gói Cước Cáp Quang Viettel

Internet và truyền hình cáp chung một kết nối
Chi phí tối thiểu, dịch vụ tối đa
Cap Quang Viettel
Khuyến mai nổi bật
 
  Tốc độ
Giá
Lắp đặt Chi tiết
 Fast   8  08 Mbps  165.000  0 đ xem
 Fast 10  10 Mbps  180.000  0 đ xem
 Fast 15  15 Mbps  200.000  0 đ xem
 Fast 20  20 Mbps  220.000  0 đ xem
 Fast 30  30 Mbps  330.000  0 đ xem

bg-dưới-Truyền Hình Số Viettel